Fyll i formuläret så får du tillgång till den.

Syftet med den här mallen är att hjälpa ditt företag att sätta sig in i grunderna för en Data Recovery Plan (DRP) och att börja fundera på vad som krävs för att få upp verksamheten igen efter en IT-incident.

Alla organisationer använder IT på olika sätt, så det finns ingen generell plan som passar alla när det gäller dataåterställning. Det viktigaste som alltid ska finnas med i en Disaster Recovery Plan är dock:

  • Vad är viktigt att vi kan klara av efter en incident?
  • Vad behöver vi för att kunna genomföra planen?
  • Är våra IT-system tillräckligt robusta?
  • Hur ska vi reagera vid en systemkrasch och vilka personer ska göra vad?
  • I vilken ordning ska de olika åtgärderna för restore av data och dataräddning genomföras?

Ladda ner vår mall i dag för att påbörja arbetet med en bra plan.

Fyll i dina kontaktuppgifter

disaster-recovery-plan-1-1